دیافراگم شیر ۲/۲

دیافراگم شیر ۲/۲

دیافراگم شیر ۲/۲

دیافراگم شیر

نام محصول کد محصول
دیافراگم 1/2 و 3/4  Dph /1/2 & 3/4
دیافراگم 1 اینچ               Dph / 1
دیافراگم 1/4-1 و 1/2-1 Dph / 1-1/4 & 1-1/2
دیافراگم 2 اینچ              Dph / 2

 

دیافراگم شیر 2/2

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست