رابط استاپ فیتینگ

رابط استاپ فیتینگ

اتصال استاپ فیتینگ (KCU)

رابط استاپ فیتینگ

سوپاپ یک طرفه

رابط استاپ فیتینگ در واقع یک سوپاپ یک طرفه به شمار می‌رود.

در سوپاپ یک طرفه امکان عبور جریان هوای فشرده تنها در یک جهت وجود دارد.

در استفاده از اتصال استاپ فیتینگ بین راهی دقت به جهت عملکرد سوپاپ که بر روی بدنه اتصال درج شده است ضروری است.

 

رابط استاپ فیتینگ

رابط استاپ فیتینگ

 

الیت پنوماتیک مجموعه کامل اتصال استاپ فیتینگ بین راهی از سایز 4 تا 12 را عرضه نموده است.

 

نام محصول    کد محصول
استاپ فیتینگ بین راهی 4   KCU-4
استاپ فیتینگ بین راهی 6    KCU-6
استاپ فیتینگ بین راهی 8   KCU-8
استاپ فیتینگ بین راهی 10  KCU-10
استاپ فیتینگ بین راهی 12  KCU-12

استاپ فیتینگ بین راهی

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست