رابط تابلویی پنوماتیک

رابط تابلویی پنوماتیک

اتصال تابلویی (SPM)

رابط تابلویی پنوماتیک

رابط تابلویی پنوماتیک در دسته رابط های مستقیم پنوماتیک دسته‌بندی می‌شود.

با استفاده از این اتصال بر روی تابلوهای مدار پنوماتیک، دو شیلنگ هم سایز از دو سمت تابلو به یکدیگر متصل می‌شوند.

بر روی بدنه رابط تابلویی دو مهره وجود دارد که برای بستن این رابط بر روی تابلو به کار برده می‌شوند .

الیت پنوماتیک مجموعه کامل رابط‌های تابلویی از سایز 4 تا 16 را عرضه نموده است.

رابط تابلویی پنوماتیک

ابعاد رابط تابلویی

رابط تابلویی پنوماتیک

 

نام محصول کد محصول
رابط تابلویی 4  SPM-4
رابط تابلویی 6  SPM-6
رابط تابلویی 8  SPM-8
رابط تابلویی 10  SPM-10
رابط تابلویی 12  SPM-12
رابط تابلویی 14 SPM-14
رابط تابلویی 16 SPM-16

رابط تابلویی پنوماتیک

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست