زانویی دو تکه مادگی

زانویی دو تکه مادگی

زانویی دو تکه مادگی

اتصال زانویی دو تکه مادگی

زانویی با قابلیت چرخش محدود نسبت به محور اتصال.

 

زانویی پنوماتیک دو تکه مادگی

 

نام محصول کد محصول
زانویی دو تکه مادگی 1/8*6 SPHF6-01
زانویی دو تکه مادگی 1/4*6 SPHF6-02
زانویی دو تکه مادگی 1/8*8 SPHF8-01
زانویی دو تکه مادگی 1/4*8 SPHF8-02
زانویی دو تکه مادگی

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست