زانویی ۴۵ درجه

زانویی ۴۵ درجه

زانویی با زاویه باز 45 درجه

زانویی ۴۵ درجه

 

نام محصول کد محصول
زانويي 45 درجه 1/8*6 (SPL6-01(45°
زانويي 45 درجه 1/4*6 (SPL6-02(45°
زانويي 45 درجه 1/8*8 (SPL8-01(45°
زانويي 45 درجه 1/4*8 (SPL8-02(45°

 

اتصال زانویی ۴۵ درجه

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست