سه راهی T وسط دنده

سه راهی T وسط دنده

سه راهی T وسط دنده (SPB)

سه راهی T وسط دنده

سه راهی وسط دنده پنوماتیک از اتصالات چند راهی پنوماتیک محسوب می‌شود.

این تیپ از اتصال پنوماتیک جهت اتصال دو لوله به همدیگر که با زاویه 90 درجه به رزوه متصل شده است، به کار می‌رود.

به جهت شباهت ظاهری این فیتینگ به کاراکتر T انگلیسی، از اصطلاح سه راهی T برای آن استفاده می‌شود.

الیت پنوماتیک مجموعه کامل سه راهی T وسط دنده را با بهترین کیفیت و با رزوه برنجی عرضه نموده است.

 

فیتینگ سه راهی وسط دنده

 

سه راهی وسط دنده پنوماتیک

 

سه راهی T وسط دنده

 

نام محصول  کد محصول
سه راهی وسط دنده M5*4 SPB4-M5
سه راهی وسط دنده M6*4 SPB4-M6
سه راهی وسط دنده 1/8*4 SPB4-01
سه راهی وسط دنده 1/4*4 SPB4-02
سه راهی وسط دنده 3/8*4 SPB4-03
سه راهی وسط دنده 1/2*4 SPB4-04
سه راهی وسط دنده 6*M5 SPB6-M5
سه راهی وسط دنده 6*M6 SPB6-M6
سه راهی وسط دنده 1/8*6 SPB6-01
سه راهی وسط دنده 1/4*6 SPB6-02
سه راهی وسط دنده 3/8*6 SPB6-03
سه راهی وسط دنده 1/2*6 SPB6-04
سه راهی وسط دنده M12*۶ SPB6-M12
سه راهی وسط دنده M5*8 SPB8-M5
سه راهی وسط دنده 1/8*8 SPB8-01
سه راهی وسط دنده 1/4*8 SPB8-02
سه راهی وسط دنده 3/8*8 SPB8-03
سه راهی وسط دنده 1/2*8 SPB8-04
سه راهی وسط دنده M12*8 SPB8-M12
سه راهی وسط دنده 1/8*10 SPB10-01
سه راهی وسط دنده 1/4*10  SPB10-02
سه راهی وسط دنده 3/8*10 SPB10-03
سه راهی وسط دنده 1/2*10 SPB10-04
سه راهی وسط دنده 1/8*12 SPB12-01
سه راهی وسط دنده 1/4*12 SPB12-02
سه راهی وسط دنده 3/8*12 SPB12-03
سه راهی وسط دنده 1/2*12 SPB12-04
سه راهی T وسط دنده

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست