شیر تخلیه دستی داخل رزوه

شیر تخلیه دستی داخل رزوه

VHG23

شیر تخلیه دستی داخل رزوه پنوماتیک

نام محصول کد محصول
اتصال تخلیه دستی تو دنده 1/4 VHG23-08
اتصال تخلیه دستی تو دنده 3/8 VHG23-10
شیر تخلیه دستی داخل رزوه پنوماتیک

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست