پنج راهی پنوماتیک

پنج راهی پنوماتیک

پنج راهی (SPW)

اتصال پنج راهی پنوماتیک

اتصال پنج راهی پنوماتیک در گروه اتصالات چند راهی پنوماتیک قرار می‌گیرد.

با استفاده از فیتینگ پنج راهی، امکان اتصال شیلنگ‌ها از پنج جهت فراهم می‌شود.

طراحی این تیپ اتصال به گونه‌ای است که دو ورودی در یک راستا و سه پورت در حالت عمود بر مسیر جریان قرار دارند.

بنابراین، با بریدن شیلنگ و اتصال مجدد آن به ورودی هم راستا، امکان گرفتن سه انشعاب دیگر از جریان فراهم می‌شود.

پنج راهی پنوماتیک

 

فیتینگ پنج راهی پنوماتیکی

 

الیت پنوماتیک فیتینگ 5 راهی پنوماتیک را از سایز 4 تا 12 عرضه نموده است.

 

نام محصول کد محصول
پنج راهی 4 SPW-4
پنج راهی 6 SPW-6
پنج راهی 8 SPW-8
پنج راهی 10 SPW-10
پنج راهی 12 SPW-12

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست