راه بند پنوماتیک

راه بند پنوماتیک

کورکن پنوماتیک SPP

رابط کورکن پنوماتیک

هنگامی که نیاز به مسدود سازی موقت یا دائمی جریان هوای فشرده در بخشی از مدار وجود داشته باشد، از فیتینگ کورکن یا راه بند پنوماتیک استفاده می‌شود.

با فشردن کورکن در در داخل اتصال پنوماتیک، مسیر خروج هوا به صورت کامل مسدود می‌شود و جهت برقراری مجدد جریان می‌توان به سادگی راه بند را ار اتصال جدا نمود.

 

کورکن اتصال پنوماتیک

 

فیتینگ راه بند

الیت پنوماتیک مجموعه کامل اتصال راه بند پنوماتیک از سایز 4 تا 12 را عرضه نموده است.

 

نام محصول    کد محصول
اتصال راه بند 4   SPP-4
اتصال راه بند 6    SPP-6
اتصال راه بند 8   SPP-8
اتصال راه بند 10 SPP-10
اتصال راه بند 12 SPP-12

کورکن (راه بند) پنوماتیک

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست