کوپلینگ بیرون رزوه

کوپلینگ بیرون رزوه

SM-PM

کوپلینگ بیرون رزوه پنوماتیک

کوپلینگ بیرون رزوه یکی از گروه‌های اصلی کوپلینگ باد به شمار می‌رود.

این دسته از کوپلینگ‌ها با اصطلاحات دیگری نیز نامیده می‌شوند:

  • کوپلینگ رو رزوه
  • کوپلینگ رو دنده 
  • کوپلینگ بیرون دنده

ابعاد کوپلینگ مادگی بیرون دنده

کوپلینگ مادگی رودنده

 

ابعاد کوپلینگ نری بیرون دنده

کوپلینگ نری رودنده

 

الیت پنوماتیک این دسته از محصولات را از سایز 1/4 تا 1/2 اینچ عرضه نموده است.

 

نام محصول کد محصول
کوپلینگ رو دنده مادگی 1/4 SM-20
کوپلینگ رو دنده مادگی 3/8 SM-30
کوپلینگ رو دنده مادگی 1/2 SM-40
کوپلینگ رو دنده نری 1/4 PM-20
کوپلینگ رو دنده نری 3/8 PM-30
کوپلینگ رو دنده نری 1/2 PM-40
کوپلینگ بیرون رزوه

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست