کوپلینگ داخل رزوه

کوپلینگ داخل رزوه

کوپلینگ SF-PF

کوپلینگ داخل رزوه پنوماتیک

کوپلینگ داخل رزوه یکی از گروه‌های اصلی کوپلینگ باد به شمار می‌رود.

این دسته از کوپلینگ‌ها با اصطلاحات دیگری نیز نامیده می‌شوند:

  • کوپلینگ تو رزوه
  • کوپلینگ تو دنده 
  • کوپلینگ داخل دنده

 

ابعاد کوپلینگ مادگی داخل رزوه

کوپلینگ مادگی بیرون دنده

 

ابعاد کوپلینگ نری داخل رزوه
کوپلینگ داخل رزوه

 

الیت پنوماتیک این دسته از کوپلینگ پنوماتیک را از سایز 1/4 تا 1/2 اینچ عرضه نموده است.

نام محصول

کد محصول

کوپلینگ تو دنده مادگی 1/4

SF-20

کوپلینگ تو دنده مادگی 3/8

SF-30

کوپلینگ تو دنده مادگی 1/2

SF-40

کوپلینگ تو دنده نری 1/4

PF-20

کوپلینگ تو دنده نری 3/8

PF-30

کوپلینگ تو دنده نری 1/2

PF-40

کوپلینگ داخل رزوه

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست