چند راهی گردان بغل دنده

چند راهی گردان بغل دنده

چند راهی گردان (KQ)

چند راهی گردان بغل دنده

 

اتصال پنوماتیک گردان
نام محصول کد محصول
سه راهی گردان مادگی 1/4*6  KZF6-02
سه راهی گردان مادگی 1/4*8  KZF8-02
سه راهي گردان 1/8*6 KVD6-01
سه راهی گردان 1/4*6  KVD6-02
سه راهی گردان 1/8*8 KVD8-01
سه راهی گردان 1/4*8 KVD8-02
چهار راهي گردان 1/8*6 KVT6-01
چهار راهی گردان 1/4*6  KVT6-02
چهار راهی گردان 1/4*8 KVT8-02
پنج راهي گردان 1/8*6 KZD6-01
پنج راهی گردان 1/4*6 KZD6-02
پنج راهی گردان 1/4*8 KZD8-02
هفت راهی گردان 1/4*6 KZT6-02
هفت راهی گردان 1/4*8 KZT8-02
چند راهی گردان بغل دنده

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست