پنج راهی خوشه ای

پنج راهی خوشه ای

پنج راهی خوشه ای (PXY)

پنج راهی خوشه‌ ای

 

 

 

نام محصول

کد محصول

پنج راهی خوشه ای 6

PXY-6

پنج راهی خوشه‌ ای متغیر 4-6

PXY6-4

پنج راهی خوشه‌ ای  متغیر 4-8

PXY8-4

پنج راهی خوشه‌ ای  متغیر 6-8

PXY8-6

پنج راهی خوشه ای

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست