شیر تخلیه دستی بغل رزوه

شیر تخلیه دستی بغل رزوه

شیر تخلیه بغل رزوه HVSF

شیر تخلیه دستی بغل رزوه

 

عملکرد شیر تخلیه دستی بغل رزوه کاملا همانند شیر تخلیه‌ دستی است.

با این تفاوت که اتصال تخلیه دستی از دو طرف قابلیت اتصال به شیلنگ را دارد و در تیپ بغل رزوه، در یک سر ورودی شیلنگ و درطرف دیگر رزوه وجود دارد.

 

 

شیر تخلیه دستی بغل رزوه

 

 

نام محصول 

کد محصول

شیر تخلیه دستی  1/8*6

HVSF6-01

شیر تخلیه دستی   1/4*6

HVSF6-02

شیر تخلیه دستی   1/8*8

HVSF8-01

شیر تخلیه دستی   1/4*8

HVSF8-02

شیر تخلیه دستی   1/4*10

HVSF10-02

شیر تخلیه دستی بغل رزوه

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست