شیر کنترلی

انواع شیر کنترلی پنوماتیک
(Hand Valves)

انواعی از اتصالات پنوماتیک همزمان با ایجاد ارتباط بین اجزای مختلف سیستم، دارای قابلیت کنترل جهت و دبی جریان هوای فشرده نیز هستند.

بدین دلیل از این اتصالات به عنوان شیر کنترلی پنوماتیک نامبرده می‌شود.

انواع مختلفی از شیرهای کنترلی در اشکال و مدل های متنوع در مدارات پنوماتیک استفاده می‌شود.

 

اتصالات پنوماتیک

 

 • شیر فلو کنترل سرجکی (JSC)
 • شیر فلو کنترل بین راهی (SPA)
 • شیر فلو کنترل زانویی (LSC)
 • شیر تخلیه دستی (HVFF)
 • شیر تخلیه دستی بغل رزوه (HVSF)
 • شیر تخلیه دستی دو سر رزوه (HVSS)
 • شیر بین راهی ملخی (BUC)
 • شیر ملخی زانویی (BUL)
 • شیر ملخی زانویی رزوه دار (BL)
 • شیر ملخی تابلویی (BM)
 • شیر قطع کن جریان (JSB)
 • شیر (سوپاپ) یکطرفه (AKH)
 • شیر (سوپاپ) یکطرفه (نر و ماده) (AKB)
فهرست