شیر کنترلی

انواع شیر کنترلی پنوماتیک
(Hand Valves)

انواعی از اتصالات پنوماتیک همزمان با ایجاد ارتباط بین اجزای مختلف سیستم، دارای قابلیت کنترل جهت و تنظیم دبی جریان هوای فشرده نیز هستند.

بدین دلیل از این اتصالات به عنوان شیر کنترلی پنوماتیک نام برده می‌شود.

انواع مختلفی از شیرهای کنترلی در اشکال و مدل های متنوع در مدارهای پنوماتیک استفاده می‌شود.

اتصالات کنترلی پنوماتیک در تیپ‌های 2-2 و 2-3 و با قابلیت‌هایی از قبیل قطع و وصل کامل جریان یا تنظیم شدت جریان عبور هوا عرضه می‌شوند.

 

اتصالات پنوماتیک

 

 • شیر فلو کنترل سرجکی (JSC)
 • شیر فلو کنترل بین راهی (SPA)
 • شیر تخلیه دستی (HVFF)
 • شیر تخلیه دستی بغل رزوه (HVSF)
 • شیر تخلیه دستی دو سر رزوه (HVSS)
 • شیر تخلیه دستی داخل رزوه (VHG23)
 • شیر بین راهی ملخی (BUC)
 • شیر ملخی زانویی (BUL)
 • شیر ملخی زانویی رزوه دار (BL)
 • شیر ملخی تابلویی (BM)
 • شیر ملخی داخل رزوه (VHG22)
 • شیر قطع کن جریان (JSB)
فهرست