رابط متغیر پنوماتیک

رابط متغیر پنوماتیک

رابط (SPG)

رابط متغیر پنوماتیک

رابط متغیر پنوماتیک از جمله اتصالات مستقیم پنوماتیک می‌باشد. این اتصال جهت وصل کردن دو شیلنگ با سایزهای متفاوت استفاده می‌شود.

الیت پنوماتیک متنوع‌ترین ترکیب رابط مستقیم متغیر پنوماتیک را با بهترین کیفیت عرضه می‌نماید.

 

رابط متغیر پنوماتیک

 

نام محصول کد محصول
رابط مستقیم متغیر 4-6 SPG6-4
رابط مستقیم متغیر 4-8 SPG8-4
رابط مستقیم متغیر 5-6 SPG6-5
رابط مستقیم متغیر 6-8 SPG8-6
رابط مستقیم متغیر 6-10  SPG10-6
رابط مستقیم متغیر 8-10  SPG10-8
رابط مستقیم متغیر 8-12  SPG12-8
رابط مستقیم متغیر 10-12  SPG12-10
رابط مستقیم متغیر 12-14  SPG14-12
رابط مستقیم متغیر 12-16  SPG16-12
رابط مستقیم متغیر 14-16  SPG16-14
رابط متغیر پنوماتیک

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست