زانویی متغیر پنوماتیک

زانویی متغیر پنوماتیک

زانویی شیلنگ خور متغیر پنوماتیک

زانویی متغیر پنوماتیک

زانویی متغیر پنوماتیک جهت اتصال دو شیلنگ با سایز های متفاوت در زاویه 90 درجه به کار می‌رود.

این اتصال از اتصالات کم مصرف و بسیار خاص پنوماتیک محسوب می‌شود.

زانو پنوماتیک متغیر

فیتینگ زانویی پنوماتیک متغیر

 

الیت پنوماتیک مجموعه کامل اتصال زانو متغیر پنوماتیک را عرضه نموده است.

 

نام محصول کد محصول
زانویی متغیر 4-6 SPVN6-4
زانویی متغیر 4-8 SPVN8-4
زانویی متغیر 6-8  SPVN8-6
زانویی متغیر 6-10  SPVN10-6
زانویی متغیر 8-10  SPVN10-8
زانویی متغیر 8-12  SPVN12-8
زانویی متغیر 10-12   SPVN12-10
زانویی متغیر پنوماتیک

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست