شیرهای تحریک بادی

  1. خانه
  2. شیرهای تحریک بادی

شیر تحریک بادی / شیر پنوماتیک کتابی

شیرهای تحریک بادی (شیر سیگنال باد) که با نام شیر پنوماتیک کتابی یا شیر سیگنال در بازار عرضه می‌شوند، از انواع شیرهای کنترل جهت (Directional Control Valves) هستند.

این نوع شیرها برای کنترل عملگرها به ویژه جک‌های یک طرفه و دو طرفه، و اغلب در مدارهای تماماً بادی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

فهرست