شیلنگ فنری

  1. خانه
  2. شیلنگ فنری

شیلنگ فنری الیت (Elite)

انواع شیلنگ فنری

انواع شیلنگ فنری پنوماتیک

شیلنگ‌های فنری پنوماتیک Elite عبارتند از:

  • فنری کوپلینگی
  • فنری تریلی
  • شیلنگ تفنگی

مجموعه پیشتاز صنعت کاسپین (ٍElite) عرضه‌کننده انواع شیلنگهای فنری مورد نیاز در صنایع مختلف نیز می‌باشد.

فهرست