زانویی ۲ تکه

زانویی ۲ تکه

زانویی ۲ تکه

SPH

زانویی دوتکه ۱/۸*۶ SPH6-01
 زانویی دوتکه ۱/۴*۶  SPH6-02
 زانویی دوتکه ۱/۸*۸  SPH8-01
 زانویی دوتکه ۱/۴*۸ SPH8-02
 زانویی دوتکه ۱/۲*۱۰  SPH10-02

 

جهت مشاهده سایر محصولات اتصالات پنوماتیک کلیک کنید.

زانویی ۲ تکه

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست