شیر تخلیه دستی دوسر رزوه

شیر تخلیه دستی دوسر رزوه

HVSS

 شیر تخلیه دو سر رزوه ۱/۸  HVSS-01
 شیر تخلیه دو سر رزوه ۱/۴  HVSS-02

 

جهت مشاهده سایر محصولات اتصالات پنوماتیک کلیک کنید.

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست