پنج راهی یکسر رزوه

پنج راهی یکسر رزوه

SPWB

پنج راهی یک سر رزوه ۱/۸*۴ SPWB4-01
پنج راهی یک سر رزوه ۱/۸*۶ SPWB6-01
پنج راهی یک سر رزوه ۱/۴*۶ SPWB6-02
پنج راهی یک سر رزوه ۱/۸*۸ SPWB8-01
پنج راهی یک سر رزوه ۱/۴*۸ SPWB8-02
پنج راهی یک سر رزوه ۱/۴*۱۰ SPWB10-02

 

جهت مشاهده سایر محصولات اتصالات پنوماتیک کلیک کنید.

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست