اگزوز تخت

اگزوز تخت

PSV

اگزوزتخت M5  PSV-M5
اگزوزتخت ۱/۸ PSV-01
 اگزوزتخت ۱/۴  PSV-02
 اگزوزتخت ۳/۸  PSV-03
 اگزوزتخت ۱/۲  PSV-04
اگزوزتخت ۳/۴ PSV-06
اگزوزتخت ’۱  PSV-10

 

جهت مشاهده اتصالات پنوماتیک کلیک کنید.

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست