چهار راهی

چهار راهی

SPXL

 چهارراهی ۴  SPXL-4
 چهارراهی ۶  SPXL-6
 چهارراهی ۸  SPXL-8
 چهارراهی ۱۰  SPXL-10
 چهارراهی ۱۲  SPXL-12

 

جهت مشاهده سایر محصولات اتصالات پنوماتیک کلیک کنید.

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست