شیر دستی اهرمی

شیر دستی اهرمی

شیر دستی اهرمی

شیر دستی

Hand lever valve

 شیر دستی اهرمی ۱/۴-۵/۲  4H210-08
 شیر دستی اهرمی ۳/۸-۵/۲ 4H310-10
 شیر دستی اهرمی ۱/۲-۵/۲ 4H410-15

 

جهت مشاهده سایر محصولات شیر پنوماتیک کلیک کنید.

شیر دستی اهرمی

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست