چند راهی

Multi-way Fittings

به طور کلی اتصالات سه راهه و بیشتر را اتصالات چند راهه می‌نامند. اتصالات چند راهه نیز بر اساس تعداد پورت ها و شکل و نوع اتصال در انواع متنوعی عرضه می‌گردند:

 • سه راهی T (SPE)
 • سه راهی T متغیر (SPEN)
 • سه راهی T وسط دنده (SPB)
 • سه راهی T بغل دنده (SPD)
 • سه راهی Y (SPY)
 • سه راهی Y متغیر (SPN)
 • سه راهی Y وسط دنده (SPX)
 • سه راهی گردان مادگی (KQF)
 • چهار راهی (SPXL)
 • پنج راهی (SPW)
 • پنج راهی متغیر (SPWG)
 • پنج راهی یک سر رزوه (SPWB)
 • پنج راهی خوشه ای (PXY)
 • چند راهی گردان بغل دنده (KQ)

جهت مشاهده سایر محصولات اتصالات پنوماتیک کلیک کنید.

فهرست