اگزوز دنده سرخود

اگزوز دنده سرخود

PSD

اگزوز دنده سرخود ۱/۸  PSD-01
 اگزوز دنده سرخود ۱/۴  PSD-02
اگزوز دنده سرخود ۳/۸ PSD-03
 اگزوز دنده سرخود ۱/۲  PSD-04

 

جهت مشاهده اتصالات پنوماتیک کلیک کنید.

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست