شیر سیگنال باد

شیر سیگنال باد

شیرهای سیگنال باد الیت به شرح جدول زیر می باشد.

 

شیر سیگنال ۱/۴-۳/۲ تک 3A210-08
شیر سیگنال ۱/۴-۵/۲ تک 4A210-08
شیر سیگنال ۱/۴-۵/۲ دوبل 4A220-8
شیر سیگنال ۱/۲-۵/۲ تک 4V410-15

 

جهت مشاهده سایر محصولات شیر پنوماتیک کلیک کنید.

شیر سیگنال باد

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست